Mavri Mira Nedir?

Mavri Mira Cemiyeti ne zaman kuruldu, Mavri Mira cemiyeti hakkında bilgi.

Birinci Dünya Savaşından sonra İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ne kurulan dernektir.

Yunanlılar’ın Batı Anadolu’ya yer­leşmeleri için çaba gösterdi. Yunanlılar­dan ve Yunan kiliselerinden yardım gör­dü. Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla or­tadan kalktı.