Maveraünnehir Nerededir?

Maveraünnehir nereye dökülür, Maveraünnehirin Türkler açısından önemi, Maveraünnehir hakkında bilgi.

Amu Derya (Ceyhun) ile Sir Derya (Sey-hun) arasında kalan ünlü tarihi Türk ülke­sidir.

“Mâ-verâ’ü’n-nehr” Arapça’da “Nehrin Ötesi” demektir. Kastedilen Amu Derya nehridir. Bu nehirle Sir Derya arasında ka­lan ülkenin batısını Aral Gölü ile Amu Der­ya deltası kapatır. Delta kısmı bu tarihi ül­ke içinde değildir; buraya “Harzem” de­nir.

Amu Derya ile Sir Derya’nın doğu uç­larını Tanrı Dağları kapatır. Maveraünnehir’in büyük tarihi eserleri Semerkant’la Buhara’dır.

Ülke eskiden Türk anayurduna dahildi; orada iranlı kavimler yaşarken, daha Me­te zamanında (2200 yıl önce) Türkler’in eli­ne geçmiş, Karahanlılar devrinde tama­men Türk’leşmiştir.