Maveraünnehir Nerededir?

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih, Türk Tarihi 20 views

Maveraünnehir nereye dökülür, Maveraünnehirin Türkler açısından önemi, Maveraünnehir hakkında bilgi.

Amu Derya (Ceyhun) ile Sir Derya (Sey-hun) arasında kalan ünlü tarihi Türk ülke­sidir.

“Mâ-verâ’ü’n-nehr” Arapça’da “Nehrin Ötesi” demektir. Kastedilen Amu Derya nehridir. Bu nehirle Sir Derya arasında ka­lan ülkenin batısını Aral Gölü ile Amu Der­ya deltası kapatır. Delta kısmı bu tarihi ül­ke içinde değildir; buraya “Harzem” de­nir.

Amu Derya ile Sir Derya’nın doğu uç­larını Tanrı Dağları kapatır. Maveraünnehir’in büyük tarihi eserleri Semerkant’la Buhara’dır.

Ülke eskiden Türk anayurduna dahildi; orada iranlı kavimler yaşarken, daha Me­te zamanında (2200 yıl önce) Türkler’in eli­ne geçmiş, Karahanlılar devrinde tama­men Türk’leşmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Maveraünnehir Nerededir?"


Top