Materyalizm Nedir?

Materyalizm ve idealizm nedir, Materyalizm kaça ayrılır, Materyalizm çeşitleri hakkında bilgi.

Materyalizm idealizmin tam karşıtıdır. Materyalizme göre, bilincin dışında ve bilinçte bağımız olarak var olan nesneler gerçektir.

Maddi tabiatın olayları maddeci bir açıdan ele alınarak açıklanabilir. Materyalizm ilk çağda evrenin akış içerisinde olduğunu öne süren Heraklaitos tarafından kurulmuştur.

Marx ve Engels ise materyalist anlayışı geliştirmişlerdir.
İdealizme göre varlığı, düşünme belirler. Materyalizme göre, varlık düşünceyi oluşturur. Diğer bir söyleyişle düşünce maddenin bir fonksiyonudur. İki bölümde temellenmiştir. Dialektik materyalizm tabiata, tarihi materyalizm ise toplumlara uygulanmıştır.