Masal Nedir?

Masal örnekleri nelerdir, Masal çeşitleri, Masal hakkında bilgi.

Dünya edebiyatının en eski ve en yaygın türlerinden biridir. Genellikle yaratıcısı bilinmeyen, ağızdan ağıza sürüp gelen, olağanüstü olaylarla yüklü eserlerdir. Zaman, yer ve kahraman adları belli değildir. Başta bir tekerleme bölümü vardır.

Genellikle mişli geçmiş zaman ve geniş zamanın rivayeti kullanılır (gelmiş, gidermiş…).
Genel olarak ikiye ayrılır:

1— Halk masalları
2— Sanat masalları

Halk masalları, kuşaktan kuşağa aktarılmış, söyleyeni belirsiz anonim ürünlerdir Periler, cinler, ejderhalar, cadılar, cüceler başlıca kahramanlardır. Keloğlan, Türk masallarının en sevimli kahramanıdır.

Sanat masalları bir kişi tarafından yazılmış masallardır. Bir düşünceyi ortaya koymak, toplumun aksaklıklarını dile getirmek amacıyla yazılır. Andersen masalları.