Marmara Denizi Hakkında Bilgi

In Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası 16 views

Marmara Denizindeki adalar, Marmara Denizine dökülen akarsular hangileridir, Marmara Denizi hakkında bilgi.

Türkiye’nin batı bölümünde yer alan Marmara Denizi, her yanı Türkiye toprak­ları ile çevrili bir iç denizdir. Yüzölçümü 11.350 kmdir. Batı-doğu doğrultusunda uzanan denizin, Çanakkale Boğazı’nın başlangıç yerinden, izmit Körfezi bitimi­ne kadar olan uzunluğu 260 km. Silvri ile Bandırma arasındaki eni ise 80 km. kadar­dır.

Marmaza Denizi, Tekirdağ önleri ile izmit Körfezi’nin ağzı arasında batı-doğu yönünde derin deniz çukurlarının sulan­dığı (1000 ile 1200 m.) yerlerdeki orta bö­lüm ile bunun çevresinde uzanan sığ bö­lümlerden (200 m. derinliğe kadar) oluş­muş yeni bir çöküntü alanıdır. 3-jeolojik za­man sonu ile (Tersiyer sonu), 4. jeolojik zaman başlarında (Kuaterner başlarında) bu denizin bugün bulunduğu yer ve dolay­larında yer kabuğu hareketlerinden doğ­muş kırılmalar, bunun sonucu olarak ge­niş ölçülü çökmeler olmuş ve bu arada da körfezler meydana gelmiştir. Denizin çev­resindeki alanlarda bugün de yer yer sar­sıntılara rastlanır.

Marmara Denizi’nde fazla ada yoktur. Adalar, daha çok denizin sığ bölümlerin­de yer almıştır. Ada toplulukları iki bölge­de kümelenmiştir. Bunlar: İstanbul yakı­nındaki adalar topluluğu ile Marmara ada­ları topluluğudur. Güney bölümünde tek ada olarak sadece Imralı adası vardır. Marmara Denizi’nin kuzey kenarı, doğu ve güney kıyılarına göre daha az girintili çı­kıntılıdır. Ayrıca sığ deniz sahası güney bö­lümünde daha Çok alan kaplar. Buradaki derinlik genellikle 70-100 m. arasındadır.

Burada izmit, Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezleri bulunur. Denizin kuzey bölü­münde ise, kıyı sed göllerinin meydana ge­tirdiği Büyük ve Küçük Çekmece gölleri bulunur.

Denizin yüzey suları az tuzludur. % o22 olan yüzey suları 10-15 m. derinliğe ka­dar kendini hissettirir.

Bu derinlikten sonra tuzluluk artar ve 30 m: derinlikte bu miktar % o 37.5 kadar çıkar. 30 m.’den sonra tabana kadar tuz­luluk % o 38.5 olarak devam eder. Mar­mara Denizi nde üstten bir akıntı, istan­bul Boğazı ile Karadeniz’e doğru ise alt­tan (dipten) bir akıntı mevcuttur. Bu her iki akıntı da Karadeniz ile Ege Denizinin, seviye ve yoğunluk farklarından meyda­na gelmişlerdir. Marmara Denizi’nde 10 m. derinliği kadar yıllık sıcaklık ortalama­sı 15 derece kadardır. Bu sıcaklık yazın artıp, kışın azalır. Deniz, ulaştırmada önemli bir yer tutar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Marmara Denizi Hakkında Bilgi"


Top