Manzum Hikaye Nedir?

Manzum Hikaye özellikleri maddeler halinde, Manzum Hikaye örnekleri nelerdir, Manzum Hikaye hakkında bilgi.

Gerçek veya tasarlanmış bir olayın, öğüt vermek amacıyla hikaye edildiği manzum eserler. Çeşitli konularda/düşündürücü, duygulandırıcı özelliği olan hikayelerdir. Se­rim, düğüm, çözüm bölümleri bulunur.