Manyetik Eğilme Nedir?

Manyetik Eğilme açısı nedir, Manyetik Eğilme hakkında bilgi.

Ağırlık merkezinden asılmış bir pusula iğnesi tam yatay doğrultuda durmaz. An­cak bir ucu yere doğru eğilmiş durumda kalır. Bu bize yerin magnetik alanının doğrultusunun yatay olmadığını gösterir. Yerin magnetik alanının doğrultusunun yatay düzlemle yaptığı açıya magnetik eğilme denir.

Yer’in magnetik kutuplarında eğilme 90°’dir. Burada eğilme pusulaları yere dik doğrultuda durur. Magnetik ekvator kuşağında ise eğilme O’dır. Pusula bura­da yatay durur, İstanbul’da ise eğilme açısı 57° kadardır.