Manyetik Alan Nedir?

Manyetik Alan formülleri nelerdir, Manyetik Alan şiddeti nasıl ölçülür, Manyetik Alan hakkında bilgi.

Elektrik alanı gibi bir kuvvet alanı olan manyetik alan, manyetik etkileşmeler olan bölgelerdir.

Bir mıknatısın etrafında manyetik etki­lerin ortaya çıkabileceği belli bir bölge varsa bu bölgeye o mıknatısın manyetik alanı denir. Mıknatıs gibi Yer’in, akım ge­çiren tellerin etrafında da bir manyetik alan bulunur.

manyetik alan şiddeti birimi Öersted: tir. Bir manyetik alanda kuvvet çizgjleri birbirlerine paralel ve her noktadaki şid­deti de aynı ise bu alana düzgün manyetik alan denir. U şeklindeki bir mıkna­tısın paralel kolları arasındaki alan düz­gün manyetik alana bir örnektir.

Kuvvet çizgileri; manyetik alanı, alanın yönünü ve şiddetini göstermede ve be­lirlemede kullanılabilir. Kuvvet çizgileri­nin doğrultuları magnetik kuvvetlerin et­kime doğrultularıdır. Bu yüzden manyetik alanı gösterir. Ayrıca manyetik alanın yönü “Sağ El Kuralı” ile de bulunabilir.

Eşit, paralel ve ters yönlü olan bir mag­netik alan içerisine konan bir pusulaya bir kuvvet çifti etki eder. Bu yüzden bu pusula magnetik alan şiddetine paralel oluncaya kadar döner.

Bir noktada magnetik alanın belli olma­sı için o noktada doğrultu, yön ve şidde­tin bilinmesi gerekir. Magnetik alan an­cak hareketli yükler üzerinde etkisini gös­terir. Hareketli yük üzerine elektrostatik kuvvet ile katılan magnetik kuvvetin de etkidiği bir bölgede magnetik bir alan bu­lunur.

Magnetik alan içine atılan hızlandırıl­mış bir tanecik hızı indüksiyon çizgileri­ne paralel ise bu taneciğe magnetik kuv­vet etki etmez ve tanecik düzgün doğru­sal hareketini sürdürür. Hızı dik ise mag­netik kuvvet etki eder merkezcil ivme sağlar. Hareket düzgün dairesel olur.