Manisa İli Hakkında Bilgi

Manisa hangi bölgemizdedir, Manisa iklimi, bitki örtüsü, Manisa hakkında bilgi.

Ege Bölgesinde yer alan Manisa’nın 14 ilçesi vardır: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu. İli doğudan Uşak ve Kü­tahya, kuzeyden Balıkesir, güneyden Ay­dın, güneydoğudan Denizli, güneybatı ve batıdan İzmir çevreler.

İl topraklarının % 54.3’ünü dağlar kap­lar. Kumpınar Tepe (2.070 m.), Ziyaret Te­pe (1.800 m.), Spil Dağı (1.513 m.), Göl-dağ (1.280 m.), Çomaklı Dağı (1.201 m.), Gökbel manisaTepe (1.148 m.), Uysal Dağı (1.135 m.), Nemrut Tepe (1.074 m.), Dibek (1.100 m.), Çal Dağı (1.034 m.), Gölcük dağları (937 m.) ve Çakşır Tepe (831 m ), belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 17.9’unu kap­lar. Gediz Ovası ve Bakırçay Ovası verimli tarım alanlarıdır.

Gediz Irmağı, AlaşehirÇayı (115 km.), Selendi Çayı, Deliniş Çayı, Demrek Çayı, Gördes Çayı, Nif Çayı ve Bakırçay il top­raklarını sular.

Marmara Gölü, Gölcük Gölü, Demir-köprü Baraj Gölü belli başlı gölleridir.

İl topraklarının % 54’ü orman ve ma­kilerle, % 36.3’ü ekili-dikili alanlarla, % 6.6’sı çayır ve meralarla kaplıdır. % 3.1 ‘i tarıma elverişsiz alanlardan oluşur.

ilde karasal nitelikli Akdeniz iklimi ha­kimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar so­ğuk geçer.

Manisa’nın ekonomisi tarıma ve sana­yiye dayanır. Çalışan nüfusun % 75’i ta­rımda, % 10’u imalat ve inşaat sanayiin­de çalışır, il topraklarının % 97’si tarıma elverişlidir. Hem miktar, hem çeşitlilik ba­kımından bol ürün elde edilir. Manisa ta­hılların, baklagillerin, sanayi bitkilerinin, meyve ve sebzelerin çok yetiştiği illerimiz­den biridir. Buğday, arpa, mısır, pirinç, baklagiller, tütün, pamuk, susam, kenevir, karnabahar, zeytin, ceviz, kestane bol miktarda üretilir.

Traktörün yaygınlaşması, birçok mera­ların yerini tarlalara bırakması hayvancı­lığı geriletmiştir. Koyun, kıl keçisi, sığır, eşek, at, arı kümes hayvanları yetiştirilir.

MTA’nın Manisa’da belirlediği maden­ler şunlardır: Soma: Linyit. Salihli: Altın. Selendi, Soma: Bakır, kurşun, çinko Ala­şehir Salihli: Civa. Turgutlu, Merkez: Demir, Alaşehir, Merkez: Manganez. Gördes: Feldispat. Kula: Dolomit. Saruhanlı, Salihli: Mermer Demirci, Saruhanlı: Perlit Kırkağaç, Kula, Turgutlu: Zımpara. Gördes: Uranyum.

Manisa, Ege Bölgesi’nde İzmir’den son­ra ikinci büyük sanayi merkezidir. 1970’e kadar sanayi daha çok tarıma dayalıydı. 1970’li yıllarda çeşitli iş kollarında özel ve kamu sektöründe fabrikalar kurulmuştur.