Mani Nedir?

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 12 views

Mani örnekleri, Mani çeşitleri ve türleri nelerdir, Mani hakkında bilgi.

Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Genellikle dört mısradan oluşur. Yedili he­ce ölçüsüyle söylenir. 1.. 2.. 4. mısralar bir­biriyle kafiyeli, 3. mısra serbesttir. Kafiye düzeni aaxa biçimindedir.

Mâni sözünün, “mânâ’ dan geldiği sa­nılmaktadır. Genellikle kadınlar söyler. Mani söyleyene “Mânici” denir. Mâniler deği­şik bölgelerde, değişik adlar alırlar Hoyrat, bayatı, alagözlü (11 heceli mânı Eğinde: Davulcu mânilerinin çoğu 8 hecelidir

Manilerde ilk iki mısra doldurmadır. Asıl anlam, son iki mısrada bulunur, ilk iki mısrada tabiatla ilgili görüntüler, gözlemler yer alır Maniler ikiye ayrılır:

A— Düz Mani Yedişer heceli dort mıs­radan oluşan mânilerdir Tam mânı de denir.

B— Kesik Mani-(Ayaklı Mani), ilk mısrası düşerek, yerini yedi heceden az. anlamlı ya da anlamsız bir söz almış, kafiyeleri ci­naslı olan manilerdir.

C— Yedekli Mani: Düz mâninin sonuna iki mısra eklenerek söylenen 6 mısralı ma­nilere denir.

Manilerin asıl konusu aşktır. Ayrıca her konuda mani söylenebilir. Özel bir ezgiyle söylenir. Maniye: Irak Türkleri hoyrat. Azeri Türkleri bayatı adını vermişlerdir. Oyun sırasında karşılıklı sorulu, cevaplı manilere Kars yöresinde “akışta” denir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Mani Nedir?"


Top