Mani Nedir?

Mani örnekleri, Mani çeşitleri ve türleri nelerdir, Mani hakkında bilgi.

Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Genellikle dört mısradan oluşur. Yedili he­ce ölçüsüyle söylenir. 1.. 2.. 4. mısralar bir­biriyle kafiyeli, 3. mısra serbesttir. Kafiye düzeni aaxa biçimindedir.

Mâni sözünün, “mânâ’ dan geldiği sa­nılmaktadır. Genellikle kadınlar söyler. Mani söyleyene “Mânici” denir. Mâniler deği­şik bölgelerde, değişik adlar alırlar Hoyrat, bayatı, alagözlü (11 heceli mânı Eğinde: Davulcu mânilerinin çoğu 8 hecelidir

Manilerde ilk iki mısra doldurmadır. Asıl anlam, son iki mısrada bulunur, ilk iki mısrada tabiatla ilgili görüntüler, gözlemler yer alır Maniler ikiye ayrılır:

A— Düz Mani Yedişer heceli dort mıs­radan oluşan mânilerdir Tam mânı de denir.

B— Kesik Mani-(Ayaklı Mani), ilk mısrası düşerek, yerini yedi heceden az. anlamlı ya da anlamsız bir söz almış, kafiyeleri ci­naslı olan manilerdir.

C— Yedekli Mani: Düz mâninin sonuna iki mısra eklenerek söylenen 6 mısralı ma­nilere denir.

Manilerin asıl konusu aşktır. Ayrıca her konuda mani söylenebilir. Özel bir ezgiyle söylenir. Maniye: Irak Türkleri hoyrat. Azeri Türkleri bayatı adını vermişlerdir. Oyun sırasında karşılıklı sorulu, cevaplı manilere Kars yöresinde “akışta” denir.