Manas Destanı Kime Aittir?

Manas Destanı hangi devlete aittir, Manas Destanı özeti, Manas Destanı hakkında bilgi.

Kırgız Türklerinin yaklaşık 400.000 mısralık büyük manzum destanı. Anlatılan olay­lar XVI.-XVII. yüzyıllarda geçmekle birlikte, destanın ilk oluşumunun 9. yüzyıla kadar indiğini söyleyebiliriz.

Orta Asya ve Doğu Avrupa Müslüman Türkleri’yle, putperest Kalmuklar’ın ve Çinliler’in savaşlarını konu alır. Kahramanlar, tabiat üstü güçlere sahip değildir. Bu des­tanı yüzyıllarca “Manasçı” adı verilen saz şairleri anonim olarak işlemişlerdir. Des­tanda islamiyetle birlikte şaman dinine ait öğelerin yer alışı, destanın kaynağının es­ki tarihlere dayandığını göstermektedir.

“Er Töştük” ” masalı. Dede Korkut’ taki “Tepegöz” hikayesine çok benze­mektedir.