Mana Nedir?

Mana ne anlama gelir sözlük anlamı, Mana terimi hakkında bilgi.

İlkel toplumlarda klanın her bir bireyiyle totem cinsinden olan hayvanlar arasında yakın bir benzeşme söz konusudur. Mana Malezya dilinde kullanılan bir kelimedir.

Türkler bu sihirli güce kut adını vermiş­lerdir. İlkel inanışa göre mana totemden tüm eşyalara, hayvanlara, bitkilere geçer. Totemin bu sihirli gücü insanı her türlü tehlikelerden korur.

Totemin sihirli gücün­den yararlanmak için çeşitli danslar ya­pılır. Böylece totem ile kişi aynileşmiş olur. Totemin sihirli gücünü üzerlerinde hissetmek için totemin şekillerini vücut­larına işlemişlerdir. Mana insanın bütün vücudunda dolaşır fakat en çok kan, saç ve tırnaklarda bulunur. Kutsal varlıklar manadan bir parçayı taşırlar. “Dünyayı dolduran ve durmadan dolaşan bir kuv­vettir.

Bazen uçan bir kuşta, bazen yürü­yen insandadır. Bir hayvan,bir bitki, bir in­san ve bir güneşte de duraklayabilir. Kır­mızı derili onun konakladığı yerleri düşü­nür. Dualarının ona erişmesini, istekleri­nin yerine getirilmesini ondan bekler.”

Totemin sihirli gücünden pay alan var­lıklar kutsallaşmıştır. Bu varlıklara dokun­mak tabudur.’