Malthusçuluk Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 18 views

Malthusçuluk temsilcileri kimlerdir, Malthusçuluk anlayışı hakkında bilgi.

İngiliz ekonomisti Maithus’ın ekonomi anlayışının genel adıdır.

Maithus’ın ortaya attığı görüşler İngil­tere’de çok tutunmuştur. Onun görüşleri o dönemin ekonomik yapısını savunucu niteliktedir. Malthus’a göre nüfusun artı­şıyla ekonomik artış arasında dengesiz­lik vardır. Bu dengenin sağlanması gerekir.

Ona göre, “Yoksulluk iyidir, çünkü yay­gın ölümler gerçekleştirir ve nüfus fazla­lığını önleyerek insanlığın aç kalmasına engel olunur.” Depremler, savaşlar ve di­ğer malthusculukfelaketlerin aslında insanlığın yararı­na olduğu görüşünü savunur.

Malthusçulara göre nüfus sıklığı top­lumun geçiminde olumsuz bir etki doğu­rur Onun için nüfus sıklığının önü­ne geçilmesini öğütler. Bunlara göre nü­fus azaldı’.ça refah artar. Bu türden ku­ramlar özellikle nüfus sıklığının çok hız­la arttığı yerlerde doğmaktadır.

Malthus, dünya nüfusuna sosyologla­rın dikkatini çekmekle önemli bir iş ba­şarmıştır. Ancak ekonomi ve nüfus hak­kındaki görüşlerinin elle tutulacak yanı yoktur.

Nüfus artış hızını halkı aydınlatarak ya­vaşlatabiliriz. Doğal felaketler bekleme­ye gerek yoktur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Malthusçuluk Nedir?"


Top