Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir?

Malkoçoğlu Bali Bey neden öldü, Malkoçoğlu Bali Bey hayatı hakkında bilgi.

2. Bayezit devri komutanlarındandır. Silistre valiliği etmiş, ayaklanan Eflak Voyvodasına karşı yürümüş, Macaristan’da savaşlarda bulunmuştu. Lehistan kralının altı bin kişilik kuvvetini altı yüz kişiyle pusuya düşürdü, Varadin Kalesini, daha başka birçok yerleri zapt etti, sonra, Prut nehrini geçerek Akkerman’ı zapt etmek sevdasına düşen Buğdan voyvodasını geri püskürttü.

1493’te kırk bin askerle Lehistan üzerine yürüdü, çok miktarda ganimet alarak döndü.