Makale Nedir, Nasıl Yazılır?

Makale örnekleri, Makale nasıl yazılır, Makale yazım hakkında bilgi.

Her hangi bir konuda bir düşünceyi, bir göruşü açıklamak, savunmak, benimset­mek, bilgi vermek amacıyla yazılan yazı. Denemenin aksine kanıtlara, belgele­re dayanarak kesin sonuca varmak gere­kir Konusuna göre değişik adlar alabilir:

Politik, askeri, ekonomik, ilmi makale.

Türkiye’de ilk makaleler, Tanzimat döne­minde gazetelerle başlar, ilk makaleleri Şinasi, Tercüman-ı Ahval gazetesinde (1860) yazmıştır.