Mahcur Nedir, Kime Mahcur Denir Fıkıh İlimi

Hukukta mahcur kısıtlamak ne demektir, Mümeyyiz mahcur nedir, Mahcur sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bazı durumlarda, bir kimsenin bazı tasarruf haklarının kısıtlanmasına “Hacr (Hıcr)”, hacr altına alınan kimseye ise “Mahcur” denir.
Temyiz kudreti bulunduğu halde, malım saçıp savurma konusunda iradesini kullanmayan kimseye “Sefih” denir.

Sefih kimse, mal ve alacakları borçlarını ödemede yetersiz kalacağı tahmin edilen kimsedir. Menfaati olanların (varisler ve alacaklılar) talebiyle “Hacr” altına alınabilir.

1. Çocukların Hacr Altına Alınması: Temyiz kudreti bulunmayan çocukların şifahi tasarrufları geçersizdir. Temyiz kudreti bulunan çocuğun, kendi menfaatine (lehine) olan tasarrufları geçerlidir. Zararına olan tasarrufları ise geçersizdir. Hacr altına alman çocuğun vasisi, öncelikle babasıdır.

Akıl hastası, tabii hacr altındadır. Bunaklar da akıl hastası gibidir.
2. Sefihlerin Hacr Altma Alınması: Sefîh kimse, menfaati olanların (varislerinin) talebi ile hakim tarafından hacr altına alınabilir ve bu karar, uygun vasıtalarla ilan edilir. Hacr altına alman sefihin, menfaatine olan tasarrufları geçerlidir. Sefihin vasisi hakimdir.

Sefih mahcurun, hacrdan önce ve sonra yaptığı bir borca ait ikrarı, hüküm doğurmaz.
3. Borçlunun Hacr Altına Alınması: Borçlu bir kimse alacaklılarının talebi ile hakim tarafından hacr altına alınabilir. Bu durum uygun bir vasıta ile ilan edilir. Borçlu malım satarak borçlarım ödemekten kaçınırsa, satış işlemlerini hakim yapar. Ödeme önce nakitlerle yapılır. Nakitler kafi gelmezse, mal ve eşyanın satışına geçilir. Akar (gelir getiren mallarının satışı en sonraya bırakılır. Hacr altındaki borçlunun borç ikrarı, hacr sırasında mevcut malları hakkında geçerli değildir. Sonradan kazandıkları için ise geçerlidir.