Magnezyum Nedir?

Magnezyum hangi besinlerde bulunur, Magnezyum nerelerde kullanılır, Magnezyum elementi hakkında bilgi.

Sembolü Mg, atom numarası 12, atom ağırlığı 24, değerliği +2, elektron dizilişi 2.8.2 .yoğunluğu 1,75 gramfcm3, ergime noktası 651°C, kaynama noktası 1107°C: dir.

Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubunda (alkali toprak metalleri grubu) bulunur. A metallerin çoğuyla birleşir. Yer kabuğunda bol bulunan mineralleri magnezit (MgCCta) ve dolomit (MgC03CaC03)’tür.

Deniz suyunun yüzde 0.3’ü Mg SOt yüzde’ 0,5’i Mg Cİ2 dir. 1 metreküp deniz suyundan 1,8 kg magnezyum metali çıkarılabilir. Karnalit (KCI. Mg Cİ2-6 H2O) İngiliz tuzu (Mg S04 7H2O), birer silikat olan Eskişehir taşı, talk ve amyant önemli magnezyum mineralleridir.

magnezyumÇağımızda magnezyum deniz suyundan elde edilen magnezyum klorürün elektroliziyle elde edilir. Magnezyum gümüş parlaklığındadır. Levha haline getirilebilir. An halde dayanıklılığı az olduğu için alaşımları kullanılır. Ancak alaşımlarının tutuşma noktası çok yüksektir.

Onun için patlamalı motorların pistonlarıyla, silindir gömlekleri magnezyum alaşımlarından yapılır. Magnezit ve amyantla karıştırılırsa ısı geçirmeyen bir madde elde edilir. Fotoğraf makinesi flaşları da magnezyumdan yapılır. Mag­nezyum teknikte kullanılmakta olan en ha­fif metallerden biridir.

Stratejik kıymeti var­dır. Uçak, yangın bombaları ve diğer bir­çok savaş araç ve gereçlerinin yapılma­sında kullanılır. Magnezyum canlılar için de çok önemli maddedir. Klorofilin bileşi­minde de bulunur. Magnezyumun kimyasal özellikleri çin­koya benzer. A metallerin çoğuyla birleşir. Karbondioksit ve kükürtdioksit içinde de yanar. Kuvvetli bir indirgendir. Magnezyu­ma sıcak su ve asitler etki eder, hidrojen gazı çıkar.

Mg + H2O -> MgO + H2

(Buhar) (Magnezyum oksit)

Mg + 2 HCİ ~* Mg Cİ2 + H2 (Hidroklorik asit) (Magnezyum klorür)