Magellan Kimdir, Hakkında Bilgi

Magellan neyi ıspat etmiştir, Magellan hayatı ve yaptıkları, Magellan hakkında bilgi.

Dünyanın çevresini dolaşan deniz yolu­nu bulması ile adı tarihe geçmiş ünlü bir Portekizli denizcidir.

Magellan, Portekiz’in Sabrosa şehrin­de doğdu. Asilzade bir ailedendi. 25 yaşı­na gelince donanmada görevlendirildi. Portekiz donanmasında bir denizci olarak çalıştığı zamanlarda, coğrafya bilimine karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Çünkü o de­virde, dünya üzerinde insanların tanıdık­ları, coğrafya ufku çeşitli yolculuklarla, ye­ni keşiflerle birdenbire genişlemişti.

magellanMagellan Portekiz’den kalkıp Batı’ya doğru gidilecek olursa, Doğu ülkelerine varılabileceğini düşünüp, bu konuda bir yolculuk tasarladı. Portekiz kralından yardım istediyse de reddedildi. Bunun üzerine Magellan Portekiz donanmasındaki göre­vinden çekilerek ispanya’ya gitti.

ispanya kralı Magellan’a beş küçük ge­miden meydana gelen bir filo verdi. 20 Ey­lül 1519’da bu gemiler 270 kişilik müret­tebat ile Sanlucar Limanı’ndan Magellanın komutasında denize açıldı.

Aralık ayının başlarında Rio de Janei-ro körfezine vardılar. Magellan birkaç haf­ta burada kalarak, Batı’daki okyanusa geçebileceği bir geçit aradı. 1920 Ekim ayın­da gemiler bir boğaza girdiler. 22 gün son­ra da Batı’daki okyanusa ulaştılar. Bura­da suların Atlas Okyanusundan daha sa­kin olduğunu gören Magellan, bulduğu ye­ni okyanusa “sakin” anlamına gelen “Pasifik” adını verdi.

Gemiler Pasifik Okyanusu’nda (Büyük Okyanus’ta) 98 gün yol aldılar. Yolculuğun gittikçe zorlaştığı günlerde Mariana ada­larına vardılar. Burada dinlendikten son­ra, Batı’ya doğru yoluna devam etti, bir­kaç gün sonra Filipin adalarına vardı. 1521 yılının 27 Nisan’ında, bir kabile başkanı­na yardım etmek için onun düşmanlarıy­la savaşırken öldürüldü.

Magellan’ın adamlarından,gemilerin­den geriye kalanlar yolculuklarına devam ettiler. 1522 Eylül’ünde ispanya’ya dön­düler. 270 kişilik kafileden ancak 31 kişi geri dönebildi. Bu yolculuk sonunda, Ma­gellan’ın hayali gerçekleşmiş, dünyada uzun bir deniz yolu açılmış oluyordu.