Madde Nedir, Maddenin Halleri

Maddenin halleri kaç çeşittir, Madde nedir ve nasıldır, Madde hakkında bilgi.

Boşlukta bir yer işgal eden ve ağırlığı olan her şeye madde denir. Su, taş, odun, sıvı, demir, hava vb… gibi. Cisim maddenin şe­kil almış halidir. Kalem, silgi, soba gibi. De­mir bir maddedir. Demir soba ise bir ci­simdir. Çünkü demirin şekil almış halidir. Maddenin 3 fiziksel şekli vardır:

KATI MADDE: Belirli bir şekilleri ve hacmi vardır. Saklamak için ayrı bir kaba gerek yoktur. Taş, odun, demir vb… gibi.

SIVI MADDE: Bunların belirli bir şekil­leri yoktur. Belirli bir hacimleri vardır. Ko­nuldukları kabın şeklini alırlar, fakat hacim­leri değişmez. Su, alkol, zeytinyağı vb. gibi.

3- GAZ MADDE: Belirli bir şekilleri, be­lirli bir hacimleri yoktur. Kondukları kabın şeklini ve hacmini alırlar.

Sıcaklık ve basınç gibi şartlar değişti­rilirse, bir maddenin üç fiziksel şekli de el­de edilebilir. Örneğin, su normal şartlar­da 0°C’de donarak katı hale,100°C’de kaynayarak buhar haline gelir.

Her saf maddenin buharlaşma ve katı­laşma noktası sabittir. Bir maddenin katı halden sıvı, sıvı halden gaz haline geçme­sine fizik ve kimya bilimlerinde maddenin şekil (hal) değiştirmesi denir.

Maddelerin miktarlarına, biçimlerine bağlı olmayan öz kütle, erime ve donma noktaları, kaynama noktası, çözünürlük, esneklik, ısı ile genleşme maddenin ayırt edici özellikleridir.