Lübnan Nedir, Lübnan Neresidir

Lübnan Hakkında Kısa Bilgi, Lübnan Nerededir, Lübnan’ın Başkenti Neresidir

lubnanEski çağın ünlü tüccar kavimlerinden Fenikelilerin ülkesi olan Lübnan sayısız tabiat güzelliklerini bağrında toplayan bir Akdeniz ülkesidir. Kuzeyde ve doğuda Suriye, güneyde Israil ile çevrili olan Lübnan’ın batısı Akdeniz’in mavi ve ılık sularına yaslanır. Kıyıya paralel olarak uzanan dağlar zengin bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu dağların doğu yamaçları ise verimli vadilere doğru açılır.

YÜZEY YAPISI:

Lübnan hemen baştan aşağı dağlıktır. Kuzeyden güneye doğru 150 km. boyunca uzanan dağlar Lübnan Sıradağları adını taşır. Kıyıdaki daracık ovanın arkasından birdenbire yükselen bu dağların en yüksek noktası kuzeydoğudadır. Denize paralel birinci dağ zincirinin arkasında Bekaa Yaylası vardır. Bu yaylanın hemen doğusunda birinciye paralel ikinci bir sıradağ yükselir : «Anti -Lübnan Sıradağları.

İKLİMİ

Yüzünü boydan boya Akdeniz’e çevirmiş olan Lübnan, yılın dört mevsiminde de insanların yaşaması yönünden en elverişli bir iklime sahiptir. Kıyı bölgelerinde kışın sıcaklık 10° – 12° C arasında değişir. Ağustos ayında bu sıcaklık 30° C’ı bulur. Bundan ötürü ilkbaharda bile denize girmek mümkündür. Karlar bu aylarda henüz erimediğinden bir saat ötedeki Lübnan dağlarına çıkıp kayak sporu da yapılabilir. Bu kadar çeşitli iklim özelliklerine sahip olan Lübnan, Ortadoğu’nun isviçre’si sayılır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Lübnan bitki örtüsünün zenginliği yönünden de Ortadoğu’nun talihli ülkelerinden biridir. Yemyeşil bir ülke olan Lübnan bol yağış alır. Irmaklarından su hiçbir zaman eksik olmaz. Zeytin, muz, portakal, üzüm, hurma, meşe, kavak ve çeşitli meyve ağaçları gerek kıyı ovasını, gerek iki sıradağ arasındaki Bekaa Yaylasını baştan başa kaplar. Lübnan sıradağlarının sırtları geniş sedir çamı ormanlarıyla örtülüdür. Toprağı kıt bir ülke olan Lübnan’da en ufak bir arazi parçasının dahi değerlendirildiği görülür.

Arazinin dağlık olmasından ötürü tarım, dağ yamaçlarını teraslandırma yoluyla yapılır. Bekaa Yaylası, Lübnan’ın tahıl deposudur. Buğday, mısır, arpa, yulaf burada yetiştirilir. Patates ekimi de önemlidir. Bağcılık da oldukça gelişmiştir. Lübnan şarapları Ortadoğu’nun en iyi şarapları arasında sayılır.

Bir yandan bitki örtüsü, bir yandan iklimin sağladığı elverişli şartlar Lübnan’ı bir tarım ülkesi durumuna getirmiştir. Nüfusun yarısı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bu arada ipek böceği yetiştirilmesi de yüzyıllardan beri süregelen bir gelenektir.

LÜBNAN EKONOMİSİ

Lübnan endüstrisi henüz emekleme çağındadır. Buna rağmen hızlı adımlarla ilerlemektedir. Nehr el-Litani ve Nehr el-Assi (Oronte) üzerinde kurulan hidroelektrik santralleri enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılar. Irak’tan gelen petrol borularının son bulduğu Trabulus’da bir petrol rafinerisi vardır. Tekstil, besin maddeleri, yapı malzemesi endüstrisi gelişmektedir. Ama Lübnan ekonomisinde en önemli yeri şüphesiz ki turizm endüstrisi alır. ilkbaharın ilk günlerinde binlerce turist Lübnan’ın yumuşak iklimine akın eder. Lübnanlılar Ortadoğu’nun becerikli tüccarlarıdır. Birçoğu yurtlarından uzakta yabancı ülkelerde servet yaptıktan ‘sonra tekrar anavatanlarına döner ve büyük iş sahibi olurlar. Belki de bu yetenek onlara ülkelerinin eski sahibi olan Fenikelilerden kalmıştır.