Lübnan Hakkında Bilgi

Lübnan bayrağı, Lübnan hangi kıtadadır, Lübnan hakkında bilgi.

Asya kıtasında yer alan Lübnan, Doğu Akdeniz ülkelerinden en küçük olanıdır. 1943 yılında Fransız egemenliğinden çıkan Lübnan’ın, yüzölçümü 10.400 km2, olup, nüfusu 2.707.000’dir. Lübnan Cumhuriyetinin başkenti Beyrut’tur. Birleşmiş Milletler Örgütü ile Arap Birliği üyesi olan Lübnan’da kuvvetli olan ekonomik yapı ile ülkeler arası ticaret ilişkileri iç savaşın başladığı 1975 yılında sona ermiş ve bugüne kadar da devam etmiştir.
Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail, batısında ise Akdeniz bulunur.

Yüzey Şekilleri: Ülkenin büyük bir kısmı dağlık olup Lübnan dağları ile kaplıdır. Lübnan dağlarının doğrusunda El Bika çukurluğu yer alır. Lübnan Dağları’nen en yüksek bölümleri, Kuzey’de Hermil ve Bsharri yakınlarında olup 3086 m.’ye yükselirler (Kurnet ve Saude tepeleri). El Bika çukurluğunda doğan Asi Nehri kuzeye, Leytani Nehri ise güneye doğru akar.

Halkın çoğunluğunu Arap soyundan olan yerliler meydana getirir. Ermeniler, dürziler azınlık gruplarını meydana getirirler. Başkent Beyrut, nüfusun 1/4’üne sahiptir. Filistinli mülteciler, Sayda (Sidon), Beyrut ve Baalbek dolaylarındaki mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Beyrut, Ortadoğu ülkelerinin en kozmopolit kentidir.

lubnanTarım: Ülkenin 1/4’ü tarıma elverişlidir. Buğday ve arpa başta gelen tarım ürünleridir. Koyun ve keçi beslenmesi tarım kadar önemlidir. Lübnan dağlarının batı yamaçları, kıyı .kısmındaki düz ovaların bir bölümü ve Bika Vadisinin orta bölümleri en verimli toprak alanlarını oluşturur. İhraç ürünleri arasında muz, elma, turunçgiller, soğan, domates, patates, zeytin, üzüm ve tütün en önemli yeri işgal eder.

Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık geçer. Yağış ancak ekim ile nisan ayları arasında görülür. Yıllık yağış ortalaması kuzeyde 381 mm., dağlık bölgelerde ise 1524 mm.’dir. Kış mevsiminde dağlarda kar yağışı görülür. Bu özellik de ülkeye, kış sporlarının yapılabilme imkanını sağlar. Halep çamları ile, yapraklarını dökmeyen meşe ağaçlarından oluşan büyük bir orman örtüsü­ne sahiptir.

Ülke maden bakımından fakir sayılır. Suudi Arabistan ve Irak’tan gelen petrol, boru hatlarıyla, Sayda ve Trablus’daki pet­rol arıtma ünitelerine akıtılır.

Lübnan Suriye’deki Humus ve Şam şe­hirlerine karayolu ve demiryolu ile bağlı­dır. Her iki yol da ağır ulaşım için kullanı­lır. Beyrut hava limanı, Ortadoğunun en işlek limanıdır. Turizm, bankacılık, dinlen­me tesisleri, sigortacılık ülkenin harpten önceki en büyük gelir kaynağı idi.