Louis Joseph Gay Kimdir?

Louis Joseph Gay yasası nedir, Louis Joseph Gay hayatı ve buluşları hakkında bilgi.

Fransız fizikçisi ve kimyacısıdır. Öğrenimini Paris Ecole Polytechnique’de tamamladı. 1809’da bu okulun kimya profesörü oldu. Sonra Sourbonne’da fizik hocalığı yaptı. 1832 yılından ölümüne kadar Jardin des Plantes’ta kimya profösörü olarak çalıştı.

Gay Lussac, özellikle gazların fiziki özellikleri ile yaptığı çalışmalarla tanınmış ve gazlarla ilgili Gay-Lussac kanununu ortaya atmıştır.
Gay-Lussac1802’de sıcaklıkları aynı derecede yükselen gazların belirli bir hacimde yayılacağını öne sürerek gazların genleşmesi ile ilgili kanunları buldu. Daha sonra buharları inceledi ve bunların yoğunluklarını buldu. 1804’te atmosferi incelemek için biri Biot’la birlikte olmak üzere iki kere balonla havaya yükseldi ve atmosferi inceledi.

Alexander von Humboldt la birlikte suyun iki hidrojen hacmi ile bir oksijen hacminden meydana geldiğini ispatladı. 1807’de kılcallık teorisinin sonuçları üzerinde çalışmalar yaptı ve bunları doğruladı. 1808 yılında Thenard adlı bilginle alkaliler üzerine demir tozu etkisiyle potasyum ve sodyum elde ettiler. 1809’daflüorosilik ve flüoroborik asitlerini buldular.

1815 yılında slyanhidrik asidi ve siyanojeni buldu. 1816 yılında Gay-Lussac sifonlu barometresini ve alkol ölçeri yaptı.

1842 yılında ise gaz süzme aletini icat etti ve kullandı.
1806 yılında Fransız Fen Akademesine üye seçilen Gay-Lussac, 1831 ‘de milletvekili seçilmiş, 1839’da Kral Louis Philippe tarafından asalet unvanı almıştır.