Lir Nedir, Nasıl Bir Çalgı Aletidir?

Lir aleti kökeni neresidir, Lir nasıl çalınırdı, Yunan çalgısı Lir hakkında kısa bilgi.

Eski Yunanistan’da kullanılan bir müzik aletidir, harpın basit biçimidir. “U” harfine benzeyecek şekilde yakın bir biçimde ağaçtan oyulur, iki ucunu birbirine bağlayan metal bir çubukla çalgının karnı arasına teller gerilirdi. Bu tellerin sayısı değişikti. Çoğunlukla beş veya altı tel bulunurdu.

Lir, parmaklarla çalınır, kucakta tutulurdu. Bu aletle çoğu defa duygulu şarkılar söylenirdi. “Bir kişinin duygularını içli bir dille anlatması” demek olan “lirik” kelimesi buradan gelir.

Lirik şiir dalında ün kazanmış eski çağ şairleri arasında Yunanlılar’dan Sapho, Latinler’den Vergilius en büyükleridir.

Roma hükümdarı Neron’un da, Roma yangınını sarayından lir çalıp şarkı söyleyerek seyrettiği tarihlerde yazılıdır.