Lice İlçesi Nerededir, Hakkında Bilgi

Lice İlçesi hangi bölgededir, Lice İlçesi Halis Toprak, Lice İlçesi tarihi kültürü ve ekonomisi hakkında bilgi.

Diyarbakır ilinin Doğu Anadolu sınırları içinde kalan ilçelerinden birisidir. Topraklarını Doğuda aynı ilin Kulp, güneydoğuda Hazro, güneyde merkez, batıda Hani ilçeleri, kuzeyde Bingöl’ün Genç ilçesi çevirir. Merkez bucağından başka Hezan adında bir bucağı, 54 köyü vardır. Yüzölçümü : 1.024 km2 Nüfusu: 29.151 ( 1960 sayımı) Lice ilçesinin topraklan, Güneydoğu Torosların engebeli ormanlarla kaplı, kuzey-güney doğrultulu vadilerle çok yarılmış kesimlerini kaplar.

İklim serttir. Kışlar soğuk, karlı geçer. Halkın geçimi tarımla hayvancılığa dayanır. Dar vadi tabanları bahçe tarımına ayrılmıştır. Badem ilçenin başlıca ihraç maddeleri arasındadır. Kasaplık hayvanla yağ da ihraç edilir.

İlçe merkezi Lice kasabası Diyarbakır’a 91 km. uzaklıkta, denizden 1.100 m. yükseklikte kurulmuştur. Kasabayı çevreye bağlayan yollar düzgün değildir. Evleri düz toprak damlı olan eski kısmından başka bir de yeni kısmı vardır.

Buraya Yenişehir Mahallesi adı verilmiştir. Gittikçe gelişmekte olan bu kısma demir borularla su da getirilmiştir.
12 mahalleden ibaret olan Lice kasabası, 1960 nüfus sayımına göre, 6.720 nüfusludur.