Ana Sayfa Sosyal Bilimler Coğrafya Libya Hakkında Bilgi

Libya Hakkında Bilgi

28
0

Ülkeler Rehberi Libya, Libya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

libyaLibya, doğuda Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır), batıda Tunus ve Cezayir, güneyde Sudan, Çad ve Nijer Cumhuriyeti topraklarıyla çevrili bir Akdeniz ülkesidir.

Bu ülkenin hemen hemen tamamı çöldür. Hiçbir akarsuyu yoktur. Pek az yağış alır. En yüksek engebelere Çad sınırında rastlanır. Tibesti Dağları.

Libya çölünün ancak Akdeniz’e kıyı olan kesimlerinde yeşillikler göze çarpar. Büyük Sahra’nın bir bölümünü meydana getiren Libya yer yer vahalarla bezenmiştir. Bu çölde gündüzle gece arasındaki ısı farkı pek büyüktür. Ülkenin tipik bitki örtüsü kıyılarda Akdeniz bitkileri, savanalar, güneyde çorak bozkırlar ve vahalardır.

Tarihte Libya

Bugün özgür ve bağımsız bir ülke olan Libya, egemenliğine kavuştuğu 1951 yılma kadar bütün tarihi boyunca yabancıların yönetimi altında yaşamak zorunda kalmıştır. Bugün Batı Trablus eyaletinin başkenti olan Batı Trablus, Fenikeliler tarafından, Sirenaik eyaletinin başkenti olan Bingazi şehri ise M. ö. 7’nci yüzyılda Yunanlı denizciler tarafından bir koloni şehri olarak kurulmuştur. M. Ö. 96 yılında Romalıların bütün Libya topraklarını ele geçirdikleri görülür. Romalılar bu ülkeyi Girit Adasıyla birlikte bir Roma eyaleti durumuna getirmişlerdi. M. S. 5’inci yüzyılda Vandal kavimlerinin bir kolu ispanya üzerinden Kuzey Afrika’ya yayıldı. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından (476) sonra da Libya’ya yerleşti. Batılılarca Barbar olarak adlandırılan bu kabileler Libya’da 100 yıl süren mutlak bir egemenlik kurdular. Ama çağın güçlü devletlerinden olan Bizans imparatorluğu Akdeniz kıyıları üzerinde iddia sahibi olmakta devam ediyordu. Nitekim imparator Justinianus 533 yılında Libya’ya güçlü bir ordu göndermekte gecikmedi. Belisarius komutasındaki Bizans Ordusu, Vandal kabilelerini dağıttı ve krallarını esir etti. Buna rağmen Libya’da Bizans egemenliği yüzyıldan fazla sürmedi.

Arabistan’da gittikçe güçlenmeye başlayan Müslümanlar, yeni bir siyasi kuvvet olarak tarih sahnesine çıktılar. Hazreti Muhammed’in ölümünden sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı ele geçirmeye yönelen İslam Orduları, yolları üzerinde bulunan Libya’yı Bizans boyunduruğundan kurtardılar. Ülke halkının Müslümanlığı kabul etmesi de bu tarihe rastlar.

Libya’nın Osmanlı İmparatorluğu Topraklarına Katılması

Büyük Türk cihangiri Yavuz Sultan Selim’in 16’ncı yüzyıl başlarında Türk- Memluk İmparatorluğu’nu ortadan kaldırıp Mısır’ı ele geçirmesinden hemen sonra Bingazi de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Bu yıllarda Batı Trablus İspanyolların elinde bulunuyordu. 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman bu toprakların Osmanlı ülkesine katılması için Turgut Reis’i görevlendirdi. Gerçekten de bu büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa kuvvetleriyle birleşerek Batı Trablus’u Osmanlı ülkesine kattı ve bu yeni Beylerbeyliğin başına getirildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here