Libido Nedir ve Ne İşe Yarar?

Libido kimlerde bulunur, Libido kavramı ne anlama gelir, Libido artması nasıl olur.

Psikolojide, cinsiyet hissiyatı ile, ya da yaşama çabası ile ilgili her türlü istek ve erkeye libido denir. Psikanalizin kurucusu Freud, Libidoyu, miktarı her zaman değişen, belli bir anda ölçülmesi kabil olmayan, cinsiyet içgüdüsü erkesi (enerjisi) olarak tanımlamıştır. Analitik psikolojinin kurucusu Jung ise bu kavramı, bir insandaki her türlü içgüdü erkeklerini içine alacak şekilde genişleterek kullanmıştır.

Libido geniş anlamda aşk ile bağlantısı olan bütün itkileri kaplar. Libidonun kökünü, amacı cinsel birleşme olan cinsel sevgi teşkil eder. Bununla beraber, kendi kendini sevme, ana-babaya, çocuklara karşı duyulan sevgi, dostluk, somut (müşahhas) nesnelere karşı duyulan bağlılık, soyut (mücerret) fikirlere gösterilen düşüklük de libido kavramının içinde yer alır.

Cinsiyet teriminin, Freud tarafından Libido ve sevgi kavramları ile bir tutularak genişletilmesi, yukarıda anlatılan açıdan ele alınması, cinsel hayatın daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır.

Freud’a göre Libido, genel olarak, zevk almaya yönelmiş bir fonksiyonu dile getirmek için kullanılan bir terimdir. Neslin devamı, bu fonksiyon içinde ikinci dereceden bir yer almaktadır.