Liberalizm Nedir?

Liberalizm ve kapitalizm arasındaki fark nedir, Liberalizm hakkında bilgi.

Toplum çıkarlarının, bireysel çıkarlara şartsız olarak serbest bırakılmasını isteyen görüştür. Liberalizm bir ekonomik ve siyasal görüş olarak özel girişkenliği ve kişi özgürlüğünü savunan bir sistemdir.

Merkantilizme tepki olarak doğmuştur. İlk” liberal düşünceler Fransız fizyokratlarınca benimsenmiştir. Liberalizmin ünlü sloganı “bırakınız yapsınlar”dır. Kişilere ekonomide ne kadar serbestlik tanınırsa geşime de o oranda olacaktır. Devlet kişi özgürlüğüne müdahale etmemelidir. Liberalist görüş İngiliz ekonomisti Adam Smith’le daha da gelişmiştir.

Adam Smith liberalizm için şöyle demektedir: “Birşyler anamallarını kendilerine en çok yerim sağlayacak biçimde kullanırlar. Kamu yararını sağlamak niyetinde olmadıkları gibi kamu yararının nasıl sağlanacağını da bilmezler. Liberalist ekonomide fiyatların belirlenmesi arz ve talep kanunlarına göredir. Fiyatlar bu kanuna göre düzenlenmeli, devlet en küçük bir müdahalede bulunmamalıdır. Üretim azalınca fiyatlar yükselir. Fiyat dengesi bu kanunla kendiliğinden olur. Liberalistler fertlerin zengiliğinden devletin zenginliğinin oluşacağı sonucuna varırlar.