Leyden Şişesi Nedir?

Leyden Şişesi nasıl yapılır, Leyden Şişesi nerelerde kullanılır, Leyden Şişesi hakkında bilgi.

İlk defa Hollanda’nın Leiden şehrinde yapıldığı için Leyden Şişesi olarak anılan basit bir kondansatör çeşididir. 1745 yı­lında Hollandalı üç bilgin, içi su dolu bir şişenin mantarından bir ucu sıvıya temas eden bir ucu da bir elektrik makinesinin iletkenine bağlı olan madeni bir çubuk geçirdiler. Bağlantıyı ayırdıktan sonra ma­deni çubuğun elektriklendiğini gözlediler. Başka bir bilgin şişenin dış yüzünün ka­layla kaplandığı zaman elektriklenmenin çoğaldığını hissetti. Bugün kullanılmak­ta olan Leyden Şişesinin son şeklini ise Fransız bir rahip şekillendirdi. Bu tipte sıvı yerine şişenin içi yaldız leyden_sisesikağıtlarla doldu­rulmuştu. B.Franklfn ise Leyden Şişesi­nin bir kondansatör olduğunu ispatladı.

Basit bir Leyden şişesinde dış yüzünün dörtte üçüne kadar olan kısmı kalay ka­ğıtlarla kaplıdır. İçi ise demir tozu, kalay ve kurşun kırıntıları, bilyelerle doldurul­muştur. Şişenin ağzında içinden bir ma­deni çubuk geçirilmiş bir mantar tıkatıl-mıştır. Madeni çubuğun bir ucu karışımı meydana getiren maddelerle temas ha­linde, diğer ucu da boş halde bulunmak­tadır. Leyden Şişesini, elektrik yüklemek için boş olan bir ucu elle tutunmak veya bir elektrik yüklü aleti temas ettirmek ye­terlidir. Elektriği boşaltmak içinse önce şişe yalıtılır, sonra sıra ile iç ve dış yüzey­lere bir iletkenle temas ettirilir. Bu sıra­da ortaya her temasta kıvılcım yayılır.

Alkol ve eteri tutuşturmada ısı sağla­yan Leyden Şişesinde madeni çubuk ve yaldız kağıtları iç armatürü (kollektör) dı­şı yüzü kaplayan kalay kağıtları ise dış ar­matürü (kondansatör) meydana getirir.