Lewis’e Göre Asit Baz Teorisi

Asit baz teorisi nedir, Lewis’e Göre Asit Baz Teorisi hakkında bilgi.

Arrhenius ve Bronsted-Lovvry teo­rilerine göre bir bileşiğin asit olabil­mesi için, yapısında hidrojen bulun­ması şarttır. Bu sınırlama, bazı bile­şiklerin, asit oldukları halde, asit sa­yılmamalarını gerektirir.

Örneğin C02, S03 vb. gibi. 1923 yılında Amerikalı kimyacı Gilbert N. Levvis asit ve bazları daha geniş sınırlar için­de tanımlayan bir teori geliştirdi. Lewis’in geliştirdiği teoriye göre bir elektron çifti alan madde asit, bir elektron çifti veren madde de bazdır. Asit baz (nötürleşme) reaksiyonların­da, elektron çifti veren (baz) ile elekt­ron çifti alan (asit) arasında koordi­nasyon kovalent bağlar oluşur. Bu­na göre, yapısında ortaklaşılmamış elektron çifti bulunan herhangi bir madde baz gibi hareket eder. Yapısında boş orbitai bulunan herhangi bir madde de asit gibi hareket eder.

Levvis asidi için hidrojen gerekli de­ğildir. Merkez atomundu tamamlan­mamış oktet boşluğu ya da çift bağ­lar bulunan moleküller, Levvis asidi gibi davranırlar.