Levni Kimdir Hakkında Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir 21 views

Minyatür sanatçısı Levni kimdir, Levni hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Büyük bir Türk minyatür ve tezhip sanatçısıdır. Asıl adı Abdülcelil iken saraya mensup olduktan sonra Çelebi diye anılmış, eserlerine Levni (renkçi) imzasını atmıştır.

Levni Edirne’de doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a geldi. Saray nakışhanesine girdi. Müziğe büyük istidadı vardı. Kısa zamanda müzikte büyük ilerlemeler gösterdi. Şiirle de uğraştı. Zamanının sayılı şairleri sırasına geçecek derecede şiir yazardı.

18. yüzyıl başları, 3. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa devirleri bir yandan Batı dünyasına yönelmek, bir yandan da yaşanılan günü değerlendirmek isteğinden dolayı güzel sanatlara büyük önem verilen bir devirdi.

Bu alanlarda istidadı olan sanatçılar el üstünde tutuluyordu. Levni de, nakış, müzik ve şiirde gösterdiği ustalıktan dolayı saray musahipliğine kadar yükseldi, daha sonra Nakkaşbaşı oldu.

Levni, minyatür sanatının o zamana kadar bilinen belli kuralları dışına çıkarak, bu sanat kolunda adeta bir çığır açmış, sanatın yolunu değiştirmiştir. Topkapı Sarayı Müzesinde birçok minyatürleri vardır. Yalnız Vehbinin Surname adındaki düğün tasvirleri eserini yüzlerce resimle süslemişti.

Eserlerinde, kalabalık figürlerden çok, bir’ tenhalık göze çarpar. Az, hatta tek figürle çalışmayı tercih eder. Minyatürde adet olan aynı yüzler, aynı ifadeler yerine onun her figüründe değişik bir ifade, başça bir yüz görülür, sanki modelin şahsi görünüşü belirtilmek istenmiştir. Bu bakımdan Levninin gerçekçiliğe doğru bir eğilimi vardır.

Birçok minyatüründe perspektif tasası görülür; yani, iki boyutlu bir resim sanatı olan minyatüre bir üçüncü boyut, derinlik katmıştır ki, yaptığı asıl değişiklik budur. Topkapı Sarayının Portreler Galerisinde bulunan 3. Ahmet’le şehzadesinin portresi ise, nispetleri bakımından minyatür olmaktan çıkar; koskocaman bir portredir.

Levni 1732’de Patronalılar ayaklanmasın dan iki yıl sonra öldü. Ayvan sarayının Hadikatul-Cevami’de bildirdiğine göre Otakçılar Camisi yakınındaki Sadiler Tekkesine gömülmüştür.

Levni imzasını tek bir şekilde atmadığı için, büyük şöhreti yüzünden, başka ressamların eserleri de bazen onun sanılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Levni Kimdir Hakkında Bilgi"


Top