Leffü Neşr Sanatı Nedir?

Leffü Neşr örnekleri, Leffü Neşr sanatı hakkında bilgi.

Bir beyitte, bir kaç sözü kullanıp, sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatı. Dü­zenli ve karışık türleri vardır. Tenasüp sa­natının simetrik biçimidir. Düz Leff ü Neşir:

“Bârân değil, şafak değil, ebr-i seher değil Gözyaşıdır, ciğer kanıdır, dûd-ı âhtır” Yenişehirli Avni

Bâran: (Yağmur)- gözyaşı. Şafak-Ciğer kanı

Ebr-i seher (seher bulutu)-âhın duma­nı, (dûd-ı âh). Karışık Leff ü Neşir:

“Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahâ-rın görmüşüz

Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz”

Nâbl

Dehr (zaman)-rüzigar Hazan (sonbahar)-gam Bahar-neşat (sevinç).