Le Chatelier İlkesi nEDİR

Le Chatelier İlkesi örnekleri nelerdir, Le Chatelier İlkesi konu anlatımı hakkında bilgi.

Kimyasal denge dinamik bir denge olup sıcaklık, basınç ve reaktanlar ile ürünlerin konsantrasyonuna bağlıdır. Dengeye varmış olan bir sistemde, bu üç denge faktöründen birini değiştirmek suretiyle isteğe göre dengeye yer değiştirmek imkanı vardır. Denge bir veya öbür yana doğru yer değiştirir ve yeni bir dengeye varır.

Moderasyon, aksiyon veya reaksiyon prensibi adı da verilen bu genel kanun şöyle özetlenebilir. Dengede” bulunan bir sistemin denge faktörlerinden birinin değeri değiştirilecek olursa sistem, değiştirilen faktörün etkisini azaltacak yönde gelişir.