Latince Nedir, Nasıl Bir Dildir Özellikleri

Latincenin kaç kolu vardır, Latince yazılan eserler nelerdir, Latince dil grubu hakkında bilgi.

Klasik iki Batı dilinden biridir (Öbürü Yunanca’dır). Ölü dillerdendir, yani konuşulan bir dil değildir; yalnız, okullarda, üniversitelerde öğretilir. Bundan dolayı klasik dil adını almıştır.

Çünkü birçok eski metinle klasik devir edebiyatını anlamak, Latince bilmeye bağlıdır.
Latince, İtalya’nın Tevere vadisindeki Latium bölgesinde konuşulan eski bir İtalya diliydi. Hind-Avrupa dilleri ailesindendir. Grekçe, Sanskritçe gibi, daha eski bir dilden gelir. Dil bilgisi, fiil çekimi bakımından, Türkçemize benzer. Latince, birçok Batı diline kelime vermiş, İtalyanca başta olmak üzere Roman dilleri grubu denilen Fransızca, İspanyolca, Romence gibi dilleri doğurmuştur.

Latince, esas bakımından Eski Romalıların dili olmuştu. Yavaş yavaş Roma’nın egemenliği altında bulunan bütün milletlerin resmi dili halini aldı, Yunancayla birlikte, İlkçağ’ın en önemli dili oldu. Latince’nin gelişmesinde dört devre vardır. Birincisi, Roma Cumhuriyetinin sonlarına kadar sürer. İkincisi şair Livius Andronikos’la başlar, İmparator Augustos’un saltanatıyla birlikte sona erer. Bu devrede Latince en yüksek çağına ulaşmıştır. Üçüncü devre, imparatorluğun Doğu’ya taşınmasına, dördüncü devre ise 5. yüzyılda imparatorluğun yıkılışına kadardır. Bu devirden itibaren, Latince, her ne kadar yaşayan bir dil olmakta devam ettiyse de asıl hizmeti bugünkü dillerin doğuşunu sağlamak olmuştur. Ondan sonra da Katolik kilisesinin resmi dili olarak kaldı.

Ortaçağda üniversitelerde bilim dili olarak varlığını korudu. Fransa’da 7. Charles, François zamanlarında da hukuk dili Latinceydi. Bugün Batı’ da, ilahiyat (tanrı bilim) dalında gene Latince yürürlüktedir.

Leave a Reply