Latin Edebiyatı Özellikleri Hakkında Bilgi

Latin Edebiyatı nedir çeşitleri nelerdir, Latin Edebiyatı örnekleri hakkında bilgi.

Latince’nin en güzel verimi, edebiyat’dır. Ancak, bu edebiyat, başlangıcından beri akla, mantığa dayanan bir edebiyattı. Halk, kültürlü olmadığı İçin dil, bilim bakımından gelişememişti. Hukuk, hiciv, belagat (güzel söz söyleme sanatı), tarih alanında güzel örnekler vermiştir; yani sanatın daha ziyade tatbikatla İlgili kollarında gelişmiştir.

M. Ö. 3. yüzyılda Romalılar, Orta İtalyayı egemenlikleri altına aldılar. Yunanlılar’la teması artırdılar. Güney İtalya, bir Yunan sömürgesiydi. İlk Latince eser veren Livius Andronikos, bir Yunanlıydı: Taranto’da hapiste bulunan bu Yunanlı, Homeros (Omiros) un Odysseiasını Latince’ye çevirdi.

Sonraları, Romalıların zevkini okşayacak ilk komedyalar yazılmaya başlandı. Sylla’nın ilk diktatörlüğü sırasında, ilk Pun (Pön) savaşları çağında nesir yolu da açıldı. Cato Cannaleslerini bu devirde meydana getirdi. M. Ö. 1. yüzyılda ise Cicero, Caesare, Sallustus gibi yazarlar, hatipler yetişti. Tiyatro alanında komedya yerini tragedyaya bıraktı. Veronalı Caius Valrius Catullus gibi, Lucrecio gibi şairler yetişti. Bunlardan sonra Ovidius, Horacio, Vergilius Latin edebiyatının yücelmesini sağladılar.

Leave a Reply