Laleli Cami Nerededir Tarihi Hakkında Bilgi

İstanbul Laleli Cami kim yaptı, Laleli Cami hangi tarihte yapıldı, Laleli Cami tarihi hakkında bilgi.

İstanbul’da, Beyazıt’la Aksaray arasında caddenin tam ortasına rastlayan dört yol ağzında bir camidir. Osmanlı padişahlarından 3. Mustafa tarafından 1763’te yaptırılmıştır. 1765 depreminde yıkılmış, 1732’de sağlamca onarılmıştır. Yapılışı bakımından bu camiyi Osmanlı mimarlığının barok devrine bağlayanı varsa da mesela Nuruosmaniye Camisi ile karşılaştırılınca Laleli Camisinin klasik mimarlığımıza daha yakın olduğu anlaşılır.

Laleli Camisi, kemerler üzerine kurulmuş tur. Son onarılmasında (1959 – 1961 ) avlu elti çarşısı daha güzelleştirilmiştir. Caminin, biri öbüründen altı yıl sonra yapılmış tek şerefeli iki minaresi vardır. Kıble tarafında ileri bir çıkıntı bulunur. Yanlarında sütunlu İki galeri yapılmıştır. Orta kubbe, sekiz köşeli duvarlar üzerine oturtulmuş, bir kasnağa bindirilmiştir. Şadırvanın bulunduğu iç avluya üç kapıdan girilir. Her üçüne de sayısı değişik basamaklarla, merdivenle çıkılır. Hünkar mahfiline sol revakın altındaki rampadan çıkılır. Caminin iç duvarları renkli somaki mermerle kaplıdır. 105 pencerelidir.

Laleli Camisi’ne bu adı, o yakınlarda yaşayan Laleli Dede’den dolayı halk koymuştur. 3.Mustafanın türbesi caminin güney yönündeki dış kapının yanındadır. Oğlu 3. Selim de burada gömülüdür.

Leave a Reply