Lala Nedir Kimlere Lala Denir?

Lala sözlük anlamı nedir, Osmanlı devletinde kimlere Lala denirdi ve Lalaların görevleri nelerdir.

Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden lala denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor yapması, okul çağına kadar öğretimi lalanın üzerindeydi. Lala, aile içinde itibarı olan bir kimseydi. Şehzadelerin lalaları askeri sınıflarından da seçilirdi.

Lalalar içinde sadrazamlığa yükseltilmiş olanlar çoktur. Şehzade, padişah olunca, bazen kendisine küçükten beri bakan, kendisini yetiştiren, kendisine akıl veren hocasını sadrazamlık mevkiine getirirdi.

Bundan dolayı, bir kısım padişahların sadrazamlarına lala diye hitap ettikleri görülürdü ki bu, sadrazamın, padişah mührünü kullanmaya yetkili oluşundan, padişaha akıl vermesinden ileri gelirdi.

Lalalık, Eski Yunan ve Roma’da da görülmüştü. Okulların az bulunduğu Roma’da, kişizade çocuklarını lalalar eğitmiştir.