Lala Mustafa Paşa Kimdir Hakkında Bilgi

Lala Mustafa Paşa ne zaman ve nerede yaşadı, Lala Mustafa Paşa hayatı hakkında bilgi.

Ünlü bir Türk komutanıdır. Sokullu Mehmet Paşa’nın akrabasıdır. 2. Vezir Deli Husrev Paşa’nın kardeşidir. Enderun’dan yetişti. Kanuninin oğullan Şehzade Selim’le Şehzade Bayezit’in lalalıklarında bulunmuştu.

Vezir olunca, Kıbrıs’ın fethini elzem gören 2. Selim ile Şeyhülislam Ebussuut Efendiyi veziriazam (başbakan) Sokullu Mehmet Paşa’ya karşı şiddetle destekledi. Kaptanı Derya Damat Piyale Paşa’nın da fethe taraftar olması üzerine, Sokullu muhalefetinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Lala Mustafa, Kıbrıs’a çıkarılacak olan orduya başkomutan tayin edildi. Bu savaşı büyük bir başarıyla kazandı. Kıbrıs Fatihi olarak bütün Avrupa’da ün saldı.
Lala Mustafa Paşa, bundan sonra Iran cephesinin kuzey kesimine’ başkomutan oldu.

1578’de Tiflis’e girdi. Kafkasya’yı 4 eyalete (beylerbeyliğe) ayırıp Türkiye’ye kattı. 1580 de İstanbul’a döndü, kısa bir müddet başbakanlık ettikten sonra öldü. Eyüp’te gömülüdür, imparatorluğun çeşitli yerlerinde büyük hayır eserleri yaptırdı. Şam’da yaptırdığı 360 odalı iş hanı ünlüdür.

Leave a Reply