Lala Mehmet Paşa Kimdir Hakkında Bilgi

- in Genel, Kim, Kimdir
0

Sokolluzade Lala Mehmet Paşanın ölümü, Lala Mehmet Paşa hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi.

Tanınmış Osmanlı sadrazamlarındandır. Sokullu Mehmet Paşa’nın akrabasındandır. Enderun’da yetişti. Saraydan çıkınca çeşitli komutanlıklara atandı; hepsinde başarı gösterdi.

1596 başında rütbesi vezirliğe (mareşalliğe ) yükseltildi. Haçova Meydan Savaşında sağ cenaha komuta etmiştir. 1602’de Arşidük Mathias’ın komutasındaki Almanları yenmesi üzerine, Almanya cephesi başkomutanı oldu. 3. vezir iken, ölen Yavuz Ali Paşa’nın yerine 1604’te veziriazamlığa (başbakanlığa) getirildi.

Budin (Budapeşte) ile Viyana arasındaki en önemli kale olan Estergon’u geri aian Lala Mehmet Paşa, 1605’te Budapeşte dışındaki Rakos (Rakoş) sahrasında Türkiye’nin Erdel (Transilvanya) voyvodası Prens İstvan Bocskay (Iştvan Boçkay)’a kral unvanını verdi, taç giydirdi. Paşa’nın huzurunda, bütün ordunun katılmasıyla yapılan törende yeni kral, taç giydikten sonra, Lala Mehmet Paşa’nın önünde diz çöktü, iki kere elini öpüp teşekkür etti.

Slovakya’nın önemli bölümünü de aldıktan sonra İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzereyken, 1606’da Üsküdar’daki karargahında öldü, Eyüp’te Sokullu Türbesi’ne gömüldü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir