Laiklik Nedir, Laik Devlet Anlayışı

Laiklik ilkesi anlamı, Laiklik ilkesini diğer ilkelerden ayıran özellik nedir, Laiklik hakkında bilgi.

Atatürkçülüğün ve bu arada Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden biri. Os­manlı Devletinde devletin din kurallarına (şeriata) göre yönetilmesi ve padişahın hem yönetimin hem dinin (halifelik) baş­kanı olması.dinin çok kez siyasete alet edil­mesi toplumu geri bıraktıran en büyük en­gellerdendi.

Bu amaçla Mustafa Kemal ye­ni bir devletin temellerini oluştururken din ile devlet yönetminin kesinlikle ayrılma­sına özen gösterdi. Atatürkçülükle laiklik dinsizlik ya da dini inkar değil, dini çağ­daş bir toplumda kendine özgü sorunlarıy­la ilgilenmeye davettir.

Laiklik toplumu di­nin koruması altına sokanlara, din kisve­si altında gerici düşünceyi topluma ege­men kılmaya çalışanlara karşı geliştirilmiş­tir. Mustafa Kemal’in birçok yenilgi laiklik gerçekleştiği için başarılı olmuştur. Laik­lik aynı zamanda ceza yasasına konan maddelerle de korunmaya çalışılmıştır.