Kynikler Okulu Kurucusu Kimdir?

Kynikler Okulu kim tarafından kuruldu, Kynikler Okulu ne zaman ve nerede kuruldu, Kynikler Okulu hakkında bilgi.

Kurucusu Atinalı Antisthenes’tir (444-368).

Antisthenes önce sofist Gorgias’ın öğ­rencisi olmuş, sonra da Sokrates’in. Onun felsefesinde çıkış noktası Sokrates’e du­yulan hayranlıktır. Sokrates hayatı hiçe sayarak ölüme seve seve gider.

Bu da onun erdemliğini gösterir. Bu gö­rüşlerden hareket eden Kynikler hayat değerlerini hiçe sayarak kendi felsefi görüş­lerini kurmuşlardır. Bir bakıma dünya ni­metlerine karşı koyarak fakir bir hayat ya­şamışlardır.

Kynikler de hayatın amacı olarak erdemliği seçerler. Ancak onlara göre, er­dem içten bağımsızlığı gösterir. Sonsuz ihtiyaçlardan kaçmadır.