Kuyucu Murat Paşa Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir 9 views

Kuyucu Murat Paşa hayatı ve yaptıkları, Kuyucu Murat Paşa hakkında kısa bilgi.

Osmanlı Devleti ünlü vezirlerdendir. 1560’tan 1565’e kadar Yemen Beylerbeyi (gene! valisi) Mahmut Paşa’nın kethüdası (başyaveri) oldu. Aynı yıl rütbesi sancakbeyliğine (tümgeneralliğe) yükseltilerek Mısır’da bir valiliğe atandı.

1576’da Yemen işlerindeki bilgisi dolayısıyla beylerbeylik (orgenerallik) rütbesiyle bu eyalete genel vali oldu. Çeşitli görevlerden sonra 1603’te Rumeli Beylerbeyi oldu. Gene o yıl 4. vezir rütbesiyle kubbenişin (devlet bakanı), 1606’da Engürüs Serdarı (Almanya cephesi başkomutanı) oldu; Sitvatorok Barış Antlaşmasını sağlayarak uzun süren Türk – Alman Savaşına son verdi.

Ünlü Budin Beylerbeyi (Macaristan genel valisi) Kadızade Ali Paşa, Murat Paşa’nın damadı idi. Çok nüfuz kazanan Kuyucu Murat Paşa, 1606’da 1. Ahmet tarafından vezir-i azamlığa (başbakanlığa) getirildi.

Kuyucu Murat Paşa’nın asıl ünü, Anadolu’ da Celali isyanları denen ayaklanmaları bastırmasıdır. Bunun için bir hayli kan dökmüştür. Celaliler, Türk devlet adamlarının bazıları tarafından şiddetle tutuldukları, düzenli orduları olduğu için, onları ezmek hem güç, hem de, yeni isyanlara yol açacağı için, nazik, tehlikeli bir meseleydi.

5 yıl iktidarda kalan Murat Paşa, 80 yaşına yakın ölmüştür. O sırada İran savaşına son vermek üzere hazırlıklar yapıyordu. Vezneciler’deki sarayının karşısında yaptırmış olduğu medresenin yanındaki türbeye gömülmüştür.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kuyucu Murat Paşa Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi"


Top