Kuyu Nedir Ne İşe Yarar Hakkında Bilgi

Kuyudan su nasıl çıkarılır, Kuyu suyu zararlı mıdır, Kuyu açmanın tarihçesi hakkında bilgi.

Su elde etmek için, toprakta, su tabakasına varıncaya kadar derinliğine kazılan, çukura kuyu denir. Tarihin çok eski çağlarında Çinliler, Mısırlılar kuyular açarak su elde etmişler, böylece tarımda ilerlemişlerdir.

Yağan yağmur, kar suları toprağın arasından süzülerek geçirimsiz iki tabaka arasında toplanırlar. Yukarıdan kuyu açarak bu suyu yeryüzüne çıkarabiliriz. Açılan kuyuların kenarları, toprağın suya karışmaması için, ya taş, ya da tuğlayla örülür. Kuyuda biriken su ya yukarıdan iple sallandırılan kovayla, ya da motorla emilerek çıkartılır.

Genel olarak, kuyu suları saftır. Toprak tabakaları suyu bir filtre gibi temizler. Bazı kuyuların suyunda erimiş bir halde madenler bulunur, içilebilecek lezzeti olan bir kuyu suyunun kullanılabilmesi için toprak yüzeyinden 3-4 m. kadar aşağıda olması gerekir.

Kuyuların yakınındaki lağım, bulaşık çukuru gibi yerlerdeki mikroplar kuyulara sızarak suyu pislendirirler. Bunun için, kuyuların bu gibi yerlerden uzak olması gerekir. Yazın az yağış olduğu zaman kuyuların suları çekilerek azalır, kışın dolar.

Bazen da tamamen sular çekilerek kuyunun boşalmasına sebep olur. Bunlara kör kuyu denir.

Geçirimsiz tabakalar arasındaki su, basınç altında bulunursa yukarıya doğru fışkırır. Bu kuyulara «artezyen kuyusu» denir (Bk. Artezyen Kuyusu).

Leave a Reply