Kuyruklu Yıldız Nedir Hakkında Bilgi

Kuyruklu Yıldız çeşitleri nelerdir, Kuyruklu Yıldız nerede görülür, Kuyruklu Yıldız özellikleri hakkında bilgi.

Ardında kuyruk adı verilen ışıklı bir oluşum taşıyarak akıp geçen, pek seyrek olarak görülen gök cismidir.

Son çağlara kadar gökyüzünde böyle bir cismin görülmesi insanlar arasında büyük bir korkuya yol açar, kuyruklu yıldızın geçmesi, savaş çıkacağına, deprem olacağına, tehlikeli bir salgın hastalık felaketinin baş göstereceğine işaret olarak yorumlanırdı. Bugün kuyruklu yıldızların sırrı çözülmüş, onların Güneş, Ay, yıldızlar gibi bütün gök cisimleri kadar tabii oldukları anlaşılmıştır.

Kuyruklu yıldızlar başlıca üç bölümden meydana gelirler. Bunlar, çekirdek, baş, kuyruktur. Çekirdek bazen Dünya’mız kadar büyük olur. Çekirdeği çevreleyen, baş denilen bölüm, çevresi 50-150 kilometre arasında bir top gibidir. Kuyruk ise bu yıldızların bir ışık kümesi gibi uzayan kısmıdır. Bu kuyruğun 150 milyar kilometreyi bulduğu bile görülmüştür. Bu uzunluk Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden daha uzundur.

Kuyruklu yıldızların parlaklığını meydana getiren ışığın bir kısmı, güneş ışınlarının yanmasından, bir kısmı da çekirdekteki gaz moleküllerinin parlamasından ileri gelir.

Kuyruklu yıldızlar, Güneş’in çevresinde, Güneş’in, ya da başka gök cisimlerinin çekimine uyarak, elips şeklinde bir yörünge çizerek dönerler. Bazı kuyruklu yıldızların yörüngeleri o kadar uzundur ki, bunlar ancak birkaç bin yılda bir Güneş’in yakınından geçerler. Yalnız, gene de bütün kuyruklu yıldızlar, Dünya gibi, daha başka gezegenler gibi, Güneş Sisteminin birer parçasıdır. Ancak, yörüngeleri çok büyük olduğu için Güneş’ten çok uzaklaşarak uzayda ilerleyen kuyruklu yıldızların, bir kere dünyamızdan görüldükten sonra bir daha ne zaman görünecekleri kesin olarak hesaplanamaz. Buna karşılık, bazı kuyruklu yıldızların yörüngeleri, hesaplanabilecek durumda olduğu için bunların kaç yılda bir dünyamızdan görüneceği de hesaplanabilir. Bu özellikte olan kuyruklu yıldızlara süreli kuyruklu yıldız denir.