Kuvvetli Elektrolit Nedir?

Kuvvetli Elektrolit örnekleri nelerdir, Kuvvetli Elektrolit hakkında bilgi.

Bir elektrolitin elektrik iletkenliği, elektrolitin içerdiği iyonlardan ileri ge­lir. Bu iyonların sayısına ve cinsine bağlıdır. İyonların konsantrasyonu­nun fazlalığı oranında iletkenlik faz­ladır.

Çeşitli elektrolitlerin aynı kon­santrasyonlarına karşılık iletkenlikleri değişiktir. Bunun nedeni elektrolitle­rin az ya da çok iyonlarına ayrılmış olmalarıdır. Sulu çözeltilerde fazla miktarda iyon veren elektrolitlere kuvvetli elektrolit denir. Örneğin: Sodyum klorür, potasyum klorür, sodyum hidroksit, hidrojen klorür vb. maddelerin sudaki çözeltileri kuvvetli elektrolittirler.