Kütlenin Korunumu Kanunu Nedir?

Kütlenin Korunumu Kanunu örnekleri, Kütlenin Korunumu Kanunu deneyleri hakkında bilgi.

Kimyasal değişmelerde bir madde başka bir madde haline dönüşür. Olaya giren moleküllerin içindeki atomlar bu moleküllerden kopar ve yeni moleküller meydana getirmek için yeniden tertiplenir.

kutlenin_korunumu_kanunuKimyada ilk defa teraziyi kullanan Fransız bilgin Lavoisier 1785’te yap­tığı denemeler sonunda reaksiyona giren maddelerin ağırlığının reaksi­yondan çıkan maddelerinkine eşit ol­duğunu göstermiştir. Örneğin sabit oranlar kanununa uygun olarak 1 gram demirle (Fe) 1,74 gram kükür­tü (S) bir kapta ısıtırsak reaksiyon so­nunda 2,74 gram demir sülfür (FeS) meydana geldiğini görürüz.

Kimyasal olaylara giren maddele­rin ağırlıkları toplamı olayda elde edi­len maddelerin ağırlıkları toplamına eşittir. Başka bir deyişle bir kimyasal reaksiyona katılan maddelerin kütle­leri toplamı değişmez, Buna kütlenin korunumu kanunu denir.