Kuşpalazı Nedir ve Nasıl Bulaşır?

Kuşpalazı belirtileri nelerdir, Kuşpalazı nasıl geçer tedavisi nedir, Kuşpalazı çeşitleri hakkında bilgi.

En çok çocuklarda görülen mikroplu, bulaşıcı bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında çok görülür. Kuşpalazına çoğunlukla 2-8 yaş arasındaki çocuklar yakalanır, yetişkin kimselerde bu hastalığa pek seyrek rastlanır.

Kuşpalazı çok eskiden beri bilinen bir hastalıktır. Ortaçağ’da büyük salgınlar yapmıştır. Bugün de, özellikle büyük şehir ve kasabalarda, dünyanın her yerinde görülür. Kuşpalazı mikropları vücuda girince kana karışmaz, girdiği yerde oturur, çıkardığı zehri kana göndererek insanı zehirlemeye başlar. Kuşpalazı toksini denilen bu zehir çok şiddetlidir, hastalık da bundan ileri gelir.

Kuşpalazının Çeşitleri Nelerdir?

Kuşpalazı mikrobu vücudun türlü yerlerine oturabilir. Bundan dolayı çeşitli difteriler olur. Boğaz difterisi, burun difterisi, gırtlak difterisi, göz difterisi, deri difterisi, üreme organları difterisi gibi. Yalnız, en çok görüleni boğaz difterisidir.

Boğaz Difterisi: Bu hastalık, çoğunlukla, bademcik iltihabı gibi başlar. Hastada kırıklık, halsizlik, başağrısı vardır, ateşi yükselir. Boğaza bakılınca bademciklerin üzerinde, kirli beyaz, birtakım ufak zarlar görülür. Bu zarlar gittikçe büyüyüp genişler. Boyunda, çene altındaki lenfa boğumları şişer, dil paslanır, ağızda kötü bir koku peydah olur. Hastanın rengi solar.

Bunlar orta şiddetteki bir kuşpalazı belirtileridir; hastalığın daha silik belirtilerle geçen hafif şekilleri olduğu gibi, habis difteri denilen çok ağır, öldürücü olanları da vardır.

Burun Difterisi: Daha çok, küçük yaştaki çocuklarda görülür. Anlaşılması güçtür, çünkü nezle gibi başlar. Ateş çok yükselmez, hasta ayakta gezebilir. Ara sıra burun kanar.

Burun difterisinde en büyük tehlike, hastalığın geç anlaşılmasıdır. Vaktinde farkına varılmazsa mikrop burundan boğaza, gırtlağa atlar.

Gırtlak Difterisi: Kuş palazının en tehlikeli şeklidir. Difteri zarları gırtlağı sarınca dışarıdan görülmez. Hasta öteki belirtileri gösterdiği gibi ayrıca sesi kısılır, zarlar gırtlağı kapattığı için, soluğu tıkanır, boğulacak gibi olur, soluk borularından ıslık gibi sesler çıkarır, burnunun, parmaklarının ucu, dudakları morarır.

Göz Difterisi: Gözde şiddetli bir kanlanma ile, gözün iltihaplanmasıyla kendini gösterir.
Deri Difterisi: Deride, üstleri zarlarla kaplı birtakım yaralar olur. Bunlar kolay kolay kapanmaz.

Kuşpalazı Felçleri:

Kuşpalazı mikroplarının zehirlerinden ileri gelen felçler bu hastalığın en kötü ihtilat (karışma) larıdır.