Kuşlarda İçgüdü ve Zeka Nasıldır?

Kuşlar zeki midir, Kuşların hisleri ve içgüdüsü nasıldır, Kuşlarda İçgüdü ve Zeka hakkında bilgi.

Kuşların içgüdüye dayanan davranışları birbirine sıkı sıkıya bağlı bir tepkiler (refleksler) zincirine benzer. Zincirin her halkasının hareketi yanındakinin tetiğini çekmiş olur. Yeni yumurtadan çıkmış bir yavrunun besin almak için ağzını açması bir tepkidir.

Başka hayvanlarda olduğu gibi kuşların hayatında da tepkilerin büyük yeri vardır. İçgüdüler kuşların yaşayışında çok büyük bir yer tutar. Uçma, yüzme, eşelenme, suya dalma, yuva. yapma hep içgüdü davranışlarıdır. Bütün bunların dışında, kuşların hayatında öğrenmenin de önemli bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir. Mesela kuluçka makinesinde yumurtadan çıkan civcivler, ana tavuğun yavrularını çağırmak için çıkardığı sesi tanımazlar. Gene bu civcivler su dolu tabağa girdikleri halde içmeyi akıl etmezler, buna karşılık, ıslatılan bir parmaktaki suyu almaya çalışırlar.

Su içinde bulunan civciv o sırada ayağını kaşımak için gagasını ıslak ayağına dokundurursa ancak o zaman bunun su olduğunu anlar, büyük bir istekle tabaktaki suyu içer. Su içerken önce suyu ağzına alması, sonra başını havaya dikerek yutması İse İçgüdü hareketidir, bunu ayrıca öğrenmesine ihtiyaç yoktur.

Bazı kuşlara çağrışım yolundan birtakım hareketler yaptırmak da öğretilebilir. Mesela, bir bilginin terbiye ettiği tavuk, adam elinde kürekle bahçeye çıkarken, solucan bulmak ümidiyle hemen koşar gelirmiş. Bu, tavuğun, kazmayı görünce, daha önceki denemelerini hatırlayarak, kürekle solucan arasında bir çağrışım kurmasından ileri gelir.