Kuru Pil Nedir?

Kuru Pil yapısı nasıldır, Kuru Pil nerelerde kullanılır, Kuru Pil hakkında bilgi.

Kuru pilde, pilin yapılmış olduğu çin­ko kap aynı zamanda pilin negatif (-) kut­bunu oluşturur. Pozitif kutbu ise pilin or­tasındaki M n02 ve grafit karışımı ile sa­rılmış kömür çubuktur.

Pilde elektrolit ola­rak amonyum klorür (nişadır) çözeltisi kul­lanılır. Bu çözelti, içine mangandioksit ve kömür tozu katılarak katılaşması sağlanır Nişadır içine jelatin karıştırılırsa, soğuk­ta pelteleşen bu sıvı hareketsiz bir hal­dedir.

Kuru pilde akımı oluşturan kimya­sal olaylar Leclanche pilinde olduğu gi­bidir. Kurujsiller taşıma kolaylığı olduğu için yaygın olarak kullanılır. Kuru pillerin birkaç tanesi seri olarak bağlanıp 3-4, 5­6… ve daha fazla voltluk pil bataryaları oluşturulur. Pilde kimyasal reaksiyon bitin­ce pilin de ömrü bitmiş olur.