Kurtuba Cami Hakkında Bilgi

Kurtuba Cami hangi yıl yapıldı, Kurtuba Cami nerededir, mimarisi, özellikleri hakkında kısa bilgi.

Erken devir İslam medeniyetinin en büyük eserlerinden Kurtuba Camii, Müslüman İspanya’da 1. Ab-durrahman zamanında ve 785 tarihinde yapılmaya başlandı. İspanya Endülüs hükümdarları iki yüz yıla yakın bir süre içinde camiye devamlı ilaveler yaptılar. Sonunda Kurtuba Camii 500’den fazla kubbeli muhteşem bir eser oldu. 1093 sütunlu camiye haklı olarak “Sütunlar Ormanı” adı takıldı. Cami en geniş çağında 300.000 kişilik bir şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelmişti.

kurtuba_camiKurtuba Camii’nin 24 kapısı vardır. Hemen hepsi kabartmalarla süslü bu kapıların çoğu kapalıdır. Binanın temelleri hemen yakınlarda bulunan nehrin altına kadar uzanır.

Kurtuba Camii, günümüzde bir müzedir. Müslümanların iberya Yarımadası’ndan tamimiyle ayrılmalarından sonra geçen dört yüz yıl içinde tarihi varlığını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Caminin iç duvarları üzerinde yer alan âyet ve hadislerin bazıları örtülü, bazıları açıktır.

Müslümanlar, İspanya’da 781 yıl kaldılar. Son İslam devleti olan Beni Ahmet Granada’yı 1492’de Hristiyanlara teslim etti. O sırada yapılan bir antlaşma ile Müslümanlara çok geniş haklar verildi. Bu antlaşma yedi yıl sürdü. Yedi yıl sonra 1499 da Toledo başpiskoposluğuna seçilen, Kardinal Jimenez’in başlattığı engizisyon zulmü yüzünden bir yüz yıl içinde İspanya’da tek bir Müslüman kalmadı. Camilerin çoğu yıkıldı. Bu sırada Kurtuba Camii St. Marie Majeure Kilisesi oldu. Müslümanlardan öç almaya kararlı İspanyollar sonraki yüzyıllarda onları Filipinler’e kadar kovaladılar.