Kurtalan İlçesi Nerededir Hakkında Bilgi

Kurtalan ekspres nedir, Kurtalan ilçesi hangi ile bağlıdır, Kurtalan ilçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle bölümünde Siirt iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda aynı ilin merkez, güneyde Mardin’in Gercüş, batıda Siirt’in Beşiri, kuzeyde aynı ilin Kozluk ve Baykan ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka Garzan, Hüseyini, Rıdvan adında bucakları, 63 köyü vardır.

Yüzölçümü: 1.074 km2 Nüfusu: 26.275 (1960 sayımı) Kurtalan ilçesi Güneydoğu Toroslarının Garzan ve Bitlis suları ve bunların kolları ile fazla yarılmış kesimlerini, bu engebeli arazinin güneyinde bulunan bazı düzlükleri kaplar. Kışlar soğuk geçer, yazlar da sıcaktır. Dicle’nin kollarından olan Garzan Suyu ilçenin en önemli akarsuyudur. Ekonomik hayat tarla tarımı ile hayvancılığa dayanır. Sulak yerlerde küçük ölçüde çeltik ekimi de yapılır.

İlçe merkezi Kurtalan kasabası 900 m. yükseklikte kurulmuştur. Diyarbakır üzerinden doğuya doğru uzanan demir yolunun son istasyonudur. Bundan dolayı, hareketli bir kasabadır. Demiryolu ile yapılan ulaştırma burada kara taşıtlarına aktarılır.

Bitlis, Siirt ve Muş’u da içine alan geniş bir yörenin ihracat ve ithalatı Kurtalan yolu ile yapılır.
Kasaba, düzgün karayolları ile Bitlis’le Siirt’e de bağlıdır. Birçok nakliye ambarları, Toprak Mahsulleri Ofisinin tahıl depoları, devlet demiryollarının tesisleri vardır. 3 mahalleden meydana gelen Kurtalan kasabası 2.785 nüfusludur (1960 sayımı).